Escort Akure,

Escort Akure,
First City State Code Sluts Easy sex Easy sex
Escort Akure Akure Ondo NG 7769 no no
17.06.2007 HHWP HHWP yes 87 HHWP 93
18.10.2014 97 no 16 no no yes

Nigeria, Ondo, Akure

Timezone Africa/Lagos

Population 29

Escort Akure

Akure, Ondo, Nigeria Latitude: 7.25.5.1978, Longitude: 4205.235084142

Akure (akule, Акуре, Akuce, 아쿠레, 阿庫雷, a ku lei, Akuce)

Search